Valenkät från Sverigedemokraterna augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF Svar från Sverigedemokraterna:   Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att ett miljö- och hållbarhetstänkande finns med i alla beslut, då det påverkar alla i Region Östergötland. Sverigedemokraterna har under mandatperioden lämnat in flera motioner, som lyfter förslag som innebär miljöförbättringar. Vi har lyft en motion som handlar om att minska plastanvändningen […]

Läs mer

Valenkät från Centern augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF   Svar från Centerpartiet: * Vad anser Ni vara det främsta som Ert parti har gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018? Vad vill Ni göra/utveckla under nästa mandatperiod? Svar: Centerpartiet har under mandatperioden varit en del av den styrande majoriteten tillsammans med S, Mp, och L. Viktiga åtgärder för att […]

Läs mer

Valenkät från Miljöpartiet augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF   Svar från miljöpartiet: Valenkät till Landstingsfullmäktige I Östergötland 2018 Vad anser Ni vara det främsta som Ert parti har gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018? Miljöpartiet har under denna mandatperiod bidragit till en kraftigt förstärkt miljö- och klimatpolitik. Det har i budgeten funnits långtgående strategiska mål för såväl den […]

Läs mer