Styrelsen

Här återfinns information om Länsförbundets funktionärer. För mail, klicka på namnet.

Styrelse

 • Ordförande: Göran Toss, 0768-30 60 64, Rådjursvägen 5, 58731 Linköping, mail: goran.toss[at]gmail.com
 • Ledamot, Ingemar Hillerström, 011-16 23 15 alt 0702-162 312, mail: ingemar.hillerstrom[at]naturskyddsforeningen.se
 • Kassör: Rolf Ström, 070-543 82 51, mail: strom.rolf[at]gmail.com
 • Sekreterare: Fredrik Ekmark, mail: fredrik.s.ekmark[at]gmail.com
 • Ledamot, Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, mail: carlotto.mattson[at]swipnet.se
 • Ledamot,Rebecka Le Moine, 0730-736672,mail: becka.lemoine[at]gmail.com
 • Ledamot, Viktor Eriksson, mail: vicer290[at]student.liu.se,
 • Suppleant, Elin Hagstad, mail: elin_hagstad[at]hotmail.com

Revisorer

 • Revisor, sammankallande: Bo Tufvesson, 070-67 23 178 alt 0122-40046, mail: bo.tufvesson[at]finspong.se
 • Revisor: Sven-Erik Pettersson, 070-21 80 189 alt 0122-50415, mail: pettersson.sven.erik[at]telia.com
 • Suppleant: Anvor Larsson, 0121-105 68, mail: anvor.larsson[at]telia.com
 • Suppleant: Lars Hedenström, 0121-125 24, mail: bubo[at]tele2.se

Valberedning

 • Sammankallande: Lennart Hägg, 0142-342 55, mail: lennart.hagg[at]saabgroup.com
 • Sven-Erik Pettersson, 070-21 80 189 alt 0122-50415, mail: pettersson.sven.erik[at]telia.com
 • Stefan Arrelid, 0727 282 075, mail: stefan.arrelid[at]studieframjandet.se
 • Kjell Antonsson, 0144-102 73, mail: kjell.antonsson[at]home.se