Styrelsen

Här återfinns information om Länsförbundets funktionärer valda vid länsstämman 2022-04-24. För mail, ersätt [at] med @ i adresserna nedan

Styrelse

 • Ordförande, Barbro Carlberg, 072–2352026, barbro.jaxon[at]gmail.com
 • Vise ordförande: Göran Toss, 0768–306064, goran.toss[at]gmail.com
 • Kassör: Andreas Sahlman andreas[at]sahlman.net
 • Ledamot, Jonas Norden, 0709–667399, jonas.norden[at]gmail.com
 • Ledamot, Cecilia Ambjörn, 070–9784488, cecilia.ambjorn[at]gmail.com
 • Ledamot Lars Hagström 070–7107107, lars[at]tekaff.se
 • Suppleant, Johnny Sjöberg   johnnysjoberg9632gmail.com
 • Suppleant, Sigrid Nilsson, 070–6102315, sigrid025[at]gmail.com

Revisorer

 • Revisor, sammankallande: Bo Tufvesson, 070-67 23 178 alt 0122-40046, bo_tufvesson@hotmail.com
 • Revisor: Sven-Erik Pettersson, 070-21 80 189 alt 0122-50415, pettersson.ekeberga@gmail.com
 • Suppleant: Anvor Larsson, 0121-105 68, anvor.larsson[at]telia.com
 • Suppleant: Lars Hedenström, 0121-125 24, bubo[at]tele2.se

Valberedning

 • Vadstena
 • Motala
 • Finspång