Styrelsen

Här återfinns information om Länsförbundets funktionärer. För mail, klicka på namnet.

Styrelse

 • Ordförande, Barbro Carlberg, 072-235 20 26, mail: barbro.carlberg[at]srf.nu alt. mail: barbro.jaxon[at]gmail.com
 • Vise ordförande: Göran Toss, 0768-30 60 64, mail: goran.toss[at]gmail.com
 • Kassör: Rolf Ström, 070-543 82 51, mail: strom.rolf[at]gmail.com
 • Ledamot, Jonas Norden, 0709-667399, mail: jonas.norden[at]gmail.com
 • Ledamot, Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, mail: cecilia.ambjorn@gmail.com
 • Ledamot, Sigrid Nilsson, 070-610 23 15, mail: sigrid025[at]gmail.com
 • Ledamot, Maria Gustavsson, 070-415 38 31, mail: mariagustavsson1.0@hotmail.com

Revisorer

 • Revisor, sammankallande: Bo Tufvesson, 070-67 23 178 alt 0122-40046, mail: bo.tufvesson[at]finspong.se
 • Revisor: Sven-Erik Pettersson, 070-21 80 189 alt 0122-50415, mail: pettersson.sven.erik[at]telia.com
 • Suppleant: Anvor Larsson, 0121-105 68, mail: anvor.larsson[at]telia.com
 • Suppleant: Lars Hedenström, 0121-125 24, mail: bubo[at]tele2.se

Valberedning

 • Björn Ström, 0733-14 75 46, mail: bjorn.strom[at]telia.com, alt mail: bjost736[at]student.liu.se
 • Sammankallande: Stefan Arrelid, 0727 282 075, mail: stefan.arrelid[at]studieframjandet.se
 • Kjell Antonsson, 0144-102 73, mail: kjell.antonsson[at]home.se