Valenkät från feministiskt initiativ augusti 2018

Följebrev_SNF

Valenkät 2018_SNF

 

Bildresultat för fi

 

Svar från Feministiskt initiativ:

 

• Vad anser Ni vara det främsta som Ert parti har gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018? Vad vill Ni göra/utveckla under nästa

mandatperiod?

I Göteborg stadsdelsnämnd centrum har vi, tillsammans med V och Mp, drivit igenom vegetarisk norm på nämndmöten, och julbordet har förlagts på Lisebergs vegetariska restaurang. F!, V och Mp har även drivit igenom en utfasning av giftiga plastleksaker på sina förskolor.

– I Göteborg har vi även drivit igenom en utredning i syfte att engångsartiklar av plast ska sluta användas i staden.

– På Gotland var F! det enda parti som kämpade för Ojnareskogen genom att rösta emot regionstyrelsens förslag om att bromsa Natura 2000. F! Gotland har även gjort en jättekampanj om vegonorm i skolan.

– I Norrköping har vi drivit en ändring i placerings policyn vilket lett till att kommunen nu ska divestera från fossila bränslen.

– I Lund har vi drivit igenom en genusanalys av cykelinfrastruktur planen (inte specifikt en miljösatsning men en framgång för alla cyklister).

I övrigt har vi drivit massor av miljöpolitik genom röstning, motioner och budgetering. Vegonorm i kommunal verksamhet har bedrivits på massor av platser (Lund, Norrköping, Gotland, Malmö m fl.), förbud mot engångsartiklar i plast (Simrishamn), underlättande av sopsortering, bättre cykelinfrastruktur, cykelpool för skolor, gratis kollektivtrafik för ungdomar och seniorer, stopp för subventionering av flygplats, fler solceller (Norrköping), sänkt bilparkeringsnorm, 100% förnybart i Kraftringen, fyrfackskärl i kommunens mindre tätorter, nej till nybyggnad och breddning av motorväg (Lund).

• Hur viktiga anser Ert parti att miljöfrågorna är på landstingsnivå?

Miljöfrågor är viktigt på alla nivåer, inte minst landstingsnivå. F! är drivande i frågan om gratis och utbyggd kollektivtrafik vilket är en fråga som ofta hanteras på regional – och landstingsnivå.

• Idag spolas mycket läkemedelsrester ut i avloppet och hamnar i våra sjöar och hav, anser Ni att regionen har någon skyldighet att minska detta?

Detta är en fråga vi måste ta stort ansvar för. Att minimera att läkemedel spolas ut från första början, men även att hantera utsläppen när de väl läckt ut. Linköping var först ut med ett reningsverk för läkemedelsrester och vi bör investera i fler sådana i framtiden.

• Hur vill Ni jobba för miljön specifikt inom hälso- och sjukvård? Vad kan göras? Hur jobbar Ni idag och vad har Ni gjort under mandatperioden 2014- 2018?

• Hur vill Ni samarbeta inom regionen för att få till bästa möjliga miljöpolitik?

 

Miljöförbättrande åtgärder

Vi är beredda att samarbeta med partier som också driver progressiv miljöpolitik med konkreta miljöförbättrande förslag.

• Hur mycket har Ni budgeterat för miljöförbättrande åtgärder under

mandatperioden?

• Vilka miljöförbättrande åtgärder har gjorts?

Se fråga 1.

• Vad ligger budgeten på för kommande mandatperiod?

• Vad anser Ni vara det största hindret för att arbeta effektivare med miljöfrågor i dagsläget? 

Kollektivtrafik

Det största hindret är att det saknas breda överenskommelser och vilja att förändra samhället i grunden. Tyvärr vattnas de flesta åtgärder ur till små justeringar inom ett trasigt system. Vi måste på allvar lyfta frågan om hållbarhet i relation till dagens patriarkala, kapitalistiska samhälle och hur vi kan verka för omställning och nya ekonomiska system som verkar för ett friskt jordklot och klimaträttvisa, inte kortsiktiga ekonomiska vinster.

• Hur vill Ni ge möjlighet för människor i glesbygd att resa kollektivt?

o Vill Ert parti öka resande med Östgötapendeln? Kan Ni tänka er att lägga till fler stopp längs banan? Till exempel i Godegård.

 

Vi vill bygga kollektivtrafiken, göra den mer tillgänglig och avgiftsfri. Att fler ställer bilen till förmån för Östgötapendeln är mycket positivt. Vi vill bland annat se över reseavdraget så att kollektivt, miljövänligt resande gynnas. Vi vill också bygga ut och rusta upp järnvägen, inte minst i mellersta och norra Sverige, och till platser som idag inte har räls trafik. Vi vill också undersöka alternativa kollektiva färdsätt som pooler, anropstrafik mm. Vi måste tänka bredarare när det kommer till att dela på resurserna.

• Hur ser Ni på kostnaden för kollektivtrafik? Borde den öka eller minska för gemene man?

Kollektivtrafiken borde vara avgiftsfri.

• I våras infördes en reform som gav skolungdomar gratis busskort i Östergötland under sommarlovet, hur ser Ert parti på det?

Vi ser mycket positivt på detta. Det bör vara gratis för alla.

 

Beskriv Er miljöpolitik med max 300 ord 

F! driver en progressiv, systemkritisk miljöpolitik som syftar till att förändra samhället i grunden. Vi vill införa ett globalt konsumtionsmål om nettoneutrala utsläpp 2040, där Sverige tar ansvar för sin klimatpåverkan såväl inom som utanför landets gränser. Genom att ställa krav på hänsyn till miljö, klimat och mänskliga rättigheter inom internationell samverkan, import och export, vill vi verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och klimaträttvisa. Vi satsar mer än något annat parti på reformer för att dels ställa om till ett samhälle som stannar innanför ramarna för jordens resurser, och som samtidigt anpassar sig för att möta ett förändrat klimat. Vi vill divestera AP-fonderna för att stoppa finansieringen av miljö- och människovidriga verksamheter. Vi vill göra klimat skadligt kött dyrare och vegetabilier billigare, för djurens och naturens skull, och för att möjliggöra ekologisk omställning inom jordbruket.

Inom transportsektorn vill F! verka för en omställning från privat och fossilbränsleoberoende till kollektivt och förnybart. Vi flyttar miljarder från nyinvesteringar i biltrafiken till att rusta upp

och bygga ut järnvägen, inte minst i mellersta och norra Sverige. Vi satsar på en fond för att starta arbetet mot gratis kollektivtrafik för alla, och vi vill öronmärka pengarna från trängselskatterna så att de går till investeringar i kollektivtrafik såsom det sagts från början. Vi höjer flygskatten med 20% mer än regeringen, och fasar ut klimat skadliga subventioner. De som släpper ut ska betala för sig och kompensera för sina skador. Vi vill även utveckla fossilfria, förnybara alternativ till dagens fordonsflotta.

F! även rusta om till mänsklig säkerhet. Det skulle bla innebära att Vättern skyddas och att alla försvarets skjutningar över Vättern skulle upphöra

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.