Norra Kärr – viktig information om gruvboomen.

      Ett kanadensiskt gruvbolag har fått göra en stor inmutning mellan  Ödeshög och Gränna och tillstånd att provbryta mineral för utvinning av så kallade sällsynta jordartsmetaller vid Norra Kärr. Brytningen skulle ske I ett stort  upp till 250 meter djupt dagbrott där dumpers skulle köra malmen på ramper upp till markytan. Den krossade malmen skulle sedan urlakas I stora […]

Läs mer

Så väljer du bort farliga ämnen i barns och ungdomars vardag

Många miljögifter är mest skadliga för barn och unga. Ylva Grudd som är naturskyddsföreningens kemikaliekoordinator, kommer till Linköping söndag den 9 februari kl 17-19 och lär oss mer om detta och om hur vi kan undvika eller minska gifterna. -Arrangemanget är kostnadsfritt och Naturskyddsföreningen bjuder på fika och mingel.  Anmäl dig senast den 6 februari till   […]

Läs mer