Hänt och bilder

Framtidsverkstad – Naturskyddsföreningen Region Sydost

Lördagen den 14 mars 2015, åkte Länsförbundet Östergötlands styrelse ned till Växjö för att delta i uppstartsmöte för det nya regionala kansliet för Naturskyddsföreningen Region Sydost. Vi träffade övriga länsförbund, verksamhetskordinator, Hanna Karlsson och Tim Lux, värd och ordförande i Länsförbundet Kronoberg. Vi höll under dagen till i Studiefrämjandets lokaler på Residenset, Kronobergsgatan 7, i Växjö.

Förutom vi själva deltog även länsförbunden i Jönköpings, Kronobergs, och Kalmar län. Vi åkte tåg ned till Växjö och efter frukostmingel och presentation av varje länsförbund, använde vi tiden efter lunch till s.k. ”open space”. Vi diskuterade i olika grupper tre olika utvecklingsområden/teman, som vi kan samarbete kring. Dessa tre utvecklingsområden var 1) kompetensutveckling (utbildningsbehov och ledarskap), 2) Föreningsutveckling (medlemsvärvning, samverkan mellan län, kretsar och nätverk, kommunikation) och 3) Verksamhetsutveckling (media-kontakter, samverkan med andra organisationer och extern finansiering).

1_150314 2_150314
3_150314 7_150314
5_150314 4_150314
6_150314 8_150314
9_150314