Valenkät från Sverigedemokraterna augusti 2018

Följebrev_SNF

Valenkät 2018_SNF

Bildresultat för sverigedemokraterna

Svar från Sverigedemokraterna:

 

Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att ett miljö- och hållbarhetstänkande finns med i alla beslut, då det påverkar alla i Region Östergötland.

Sverigedemokraterna har under mandatperioden lämnat in flera motioner, som lyfter förslag som innebär miljöförbättringar. Vi har lyft en motion som handlar om att minska plastanvändningen i regionen. Vårt förslag är att Region Östergötlands miljöråd ges i uppdrag att arbeta fram en strategi för minskad plastanvändning, samt att regiondirektören uppdras arbeta fram riktlinjer för val av mer hållbara material vid upphandling.

Vi har även framfört förslag om ett mer hållbart återvinningssystem, som gäller att inrätta en ny gemensam avfallsplan för samtliga kommuner i Östergötland. Idag har kommunerna sina egna avfallsplaner att följa, men vi menar att en regionövergripande avfallsplan, som bland annat innebär att man inför transparenta sopsäckar för att underlätta och förbättra sorteringen i hela länet, kommer att bidra till ett förbättrat klimat.

I kollektivtrafiken används idag biogas som produceras lokalt, vilket vi anser positivt. Sverigedemokraterna har under mandatperioden arbetat mycket för att möjligheten för att öka det kollektiva resandet för dem på landsbygden. Vi anser att det är viktigt för regionen att erbjuda en bättre och tätare kollektivtrafik, för att minska bilåkandet. För att öka resandet på landsbygden är det viktigt att ständigt söka nya och smidiga resmöjligheter, som är kostnadseffektiva och miljöeffektiva, vilket vi har föreslagit i vårt senaste budgetförslag.

Östgötapendeln är ett mycket effektivt och bra inslag i kollektivtrafiken och vi vill på sikt låta pendeltrafiken förlängas med Stångådalsbanan, så att vi får en väl fungerande tågtrafik till Ostkusten.

Vi är mycket positiva till utdelningen av gratis sommarbusskort till ungdomar, vilket bör göra att de åker mera kollektivt, i stället för att be sina föräldrar om bilskjuts.

Sammanfattningsvis anser vi Sverigedemokrater att miljötänkandet är en viktig del i vårt politiska arbete.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.