Stöd till kretsarna

Utformning av program
Här kommer några tips på hur ett program kan utformas för att vara tilltalande både för engagera naturvänner och för den som tidigare inte har varit på någon aktivitet. Olika personer tilltalas av olika aktiviteter, och olika personer har olika förutsättningar att delta i olika aktiviteter. Aktiviteter som även är öppna för icke-medlemmar gör det lättare att fånga nya medlemmar. Kom ihåg att för att kunna rädda jordens natur behöver vi jobba med allt från ingående naturkunskap till grön konsumentmakt – och alla människor spelar en viktig roll i sammanhanget!
Lätt att läsa
• Gör programtexten luftig och lättläst
• Använd tydliga typsnitt, blanda inte för många olika stilar (typsnitt, storlekar osv)
• Skriv på ett enkelt språk, förklara termer som inte är självklara för alla (fagning, lokal osv)
Variation
• Ha en blandning av olika typer av aktiviteter (inspiration i föreningens verksamhetsriktlinjer)
• Arrangera aktiviteter både för nybörjare och för den som är mer avancerad
• Anordna aktiviteter på gångavstånd från bostadsområden, kanske närnaturguidningar för att visa den grönska som finns nära de boende
• Möt människorna där de är och anordna aktiviteter på olika delar av orten, kanske finns det lokala aktörer att samarbeta med
Planering
• Variera veckodagar och tider för att passa olika personer med olika rutiner och behov
• Ta hänsyn till helgdagar för olika kulturer (se mångkulturell almanacka)
• Se över möjligheten att åka kollektivt om aktiviteten förläggs utanför tätort
Information
• Ange alltid kontaktinformation så det finns någonstans att höra av sig med frågor
• Ta med information som inte är självklar för alla: kostnad för deltagande/samåkning/fika, vägbeskrivning, ska man ta med eget fika mm.
• Tipsa om busslinjer eller dylikt, föreslå gärna samåkning om transport krävs
• Tala gärna om hur området ser ut: terräng, lättframkomlig för barnvagn/rullator/rullstol osv.
• Ge en hint om ungefär hur långt man ska gå och hur lång tid aktiviteten planeras ta
• Sätt rätt förväntningar för nybörjare/experter i inbjudan, exempelvis genom att skriva ”aktiviteten passar för dig som vill lära dig de vanligaste fågelarterna”

För utskrift: Utformning av program (pdf)