Ska Vättern vara dricksvattentäkt eller utsläppsdike för miljögifter?

En gruva I Gränna- är det något att gruva sig over? Arbetstillfällen, inkomster till landet och värdefulla mineraler till industrin- det låter ju finemang. Eller…? Två lite kyliga vårvinterdagar I Gränna gav fem forskare en skarp genomlysning av planerna på brytning av sällsynta jordartsmetaller vid Norra Kärr mellan Gränna och Ödeshög. Den 28. februari fick […]

Läs mer