Länsstämmohandlingar

Festplatsen i Borkhult, Teckning: Lars Hagström

Naturskyddsföreningen Östergötland

Länsstämma 12 september 2021

Festplatsen i Borkhult

 

Kallelse/Inbjudan: IInbjudan länsstämma 2021

Aktuella handlingar vid länsstämman, se nedan:

Verksamhetsberättelse 2020 ==>SNF Länet Verksamhetsberättelse 2020 

Verksamhetsplan 2021 ==> SNF Länet Verksamhetsplan 2021_

Balansräkning 2020 ==> Balansrapport Bokslut 202012

Resultatrapport 2020-12-31 inkl. konstnadsställen 2020 ==>Resultatrapport Bokslut 202012 inkl kostnadsställe

Inga motion inkomna till Länsstämman.