Länsstämmohandlingar

Ny tid för länsstämma är den 13 september på samma plats.

Kallelse/Inbjudan: Inbjudan till Länsförbundets årsstämma 13 september 2020

Aktuella handlingar vid länsstämman, se nedan:

Verksamhetsberättelse 2019 ==> Verksamhetsberättelse 2019 

Verksamhetsplan 2020 ==> Verksamhetsplan 2020

Balansräkning 2019 ==> Balansrapport Bokslut 2019-12-31

Resultaträkning 2019 ==> Resultatrapport Bokslut 2019-12-31

Resultaträkning med budget och Balansräkning, i förenklad form 2019 ==> Resultaträkning med budget och balansräkning 2019

Tidigare planerad länsstämma söndagen den 19 april 2020 ställdes in på grund av corona-pandomin.