Valenkät från Miljöpartiet augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF   Svar från miljöpartiet: Valenkät till Landstingsfullmäktige I Östergötland 2018 Vad anser Ni vara det främsta som Ert parti har gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018? Miljöpartiet har under denna mandatperiod bidragit till en kraftigt förstärkt miljö- och klimatpolitik. Det har i budgeten funnits långtgående strategiska mål för såväl den […]

Läs mer

Valenkät från Vänsterpartiet augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF Inga svar eller kommentarer har inkommit från Vänsterpartiet.   Uppdatering 2018-09-03. Sent inkommit svar från Vänsterpartiet:   1. Vänsterpartiet i Östergötland arbetat på många sätt för att både minska regionens utsläpp och verka för ökad klimatanpassning. För oss är det viktigt att klimatperspektivet genomsyrar alla politiska beslut och därför ser vi mycket […]

Läs mer

Valenkät från Moderaterna augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF Svar från Moderaterna:   Svar på frågor från Naturskyddsföreningen i Östergötland • Vad anser Ni vara det främsta som Ert parti har gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018? Vad vill Ni göra/utveckla under nästa mandatperiod? Moderaterna är i opposition, därav är det inte vår politik som har fått praktiskt genomförande […]

Läs mer

Valenkät från Socialdemokraterna augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF Svar från Socialdemokraterna: Svar till Naturskyddsföreningen från Socialdemokraterna Det främsta ert parti gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018.  Svar: Regionens totala klimatpåverkan har minskat med 12% jämfört med 2013. (metod: Greenhouse Gas Protocol). En förklaring till denna utveckling är att mängden förnyelsebara bränslen har ökat från 71% till 87 % sedan […]

Läs mer