Valenkät från Vänsterpartiet augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF Inga svar eller kommentarer har inkommit från Vänsterpartiet.   Uppdatering 2018-09-03. Sent inkommit svar från Vänsterpartiet:   1. Vänsterpartiet i Östergötland arbetat på många sätt för att både minska regionens utsläpp och verka för ökad klimatanpassning. För oss är det viktigt att klimatperspektivet genomsyrar alla politiska beslut och därför ser vi mycket […]

Läs mer

Valenkät från Moderaterna augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF Svar från Moderaterna:   Svar på frågor från Naturskyddsföreningen i Östergötland • Vad anser Ni vara det främsta som Ert parti har gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018? Vad vill Ni göra/utveckla under nästa mandatperiod? Moderaterna är i opposition, därav är det inte vår politik som har fått praktiskt genomförande […]

Läs mer

Valenkät från Socialdemokraterna augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF Svar från Socialdemokraterna: Svar till Naturskyddsföreningen från Socialdemokraterna Det främsta ert parti gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018.  Svar: Regionens totala klimatpåverkan har minskat med 12% jämfört med 2013. (metod: Greenhouse Gas Protocol). En förklaring till denna utveckling är att mängden förnyelsebara bränslen har ökat från 71% till 87 % sedan […]

Läs mer

Ansökan om gruvbrytning vid Norra Kärr under förnyad prövning

På höjden ovanför Gränna och Vättern fann en geolog redan i slutet av 1800-talet förekomst av sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements, REE) vilket registrerats på Sveriges Geologiska Undersökningars karta. Efter att ha fått undersökningstillstånd enligt minerallagen började Tasman Metals AB i december 2009 sina undersökningar genom att bland annat provborra vid Norra Kärr. Tasman Metals AB […]

Läs mer