Så väljer du bort farliga ämnen i barns och ungdomars vardag

Många miljögifter är mest skadliga för barn och unga. Ylva Grudd som är naturskyddsföreningens kemikaliekoordinator, kommer till Linköping söndag den 9 februari kl 17-19 och lär oss mer om detta och om hur vi kan undvika eller minska gifterna. -Arrangemanget är kostnadsfritt och Naturskyddsföreningen bjuder på fika och mingel.  Anmäl dig senast den 6 februari till   […]

Läs mer