Länsstämman hålls i Finspång den 27 april. Tema Skog.

Länsförbundet I Östergötland och Finspångskretsen arrangerar tillsammans länsstämman söndag den 27 april. Program: 09.30 samling vid Viberga golfklubb (Natrucentrum, även kallat röda ladan) med fika. 10.00 samåker vi I bilar till Lövfallets naturreservat (cirka 5 km öster om Finspång) där Johan Bergstedt, skogsekologisk forskare vid Linköpings universitet och erfaren skogstaxerare, guidar oss om skogens ekologi och […]

Läs mer

Ska Vättern vara dricksvattentäkt eller utsläppsdike för miljögifter?

En gruva I Gränna- är det något att gruva sig over? Arbetstillfällen, inkomster till landet och värdefulla mineraler till industrin- det låter ju finemang. Eller…? Två lite kyliga vårvinterdagar I Gränna gav fem forskare en skarp genomlysning av planerna på brytning av sällsynta jordartsmetaller vid Norra Kärr mellan Gränna och Ödeshög. Den 28. februari fick […]

Läs mer

Seminarium om mineralbrytning. Gränna 28/2 och 1/3.

Ett synnerligen intressant seminarium om mineralbrytning kommer att hållas I Gränna med anledning om planerna på gruvbrytning vid Norra Kärr. Fredag den 28/2 kl 09.00-16.00 hålls seminarium för politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare. Blir några platser over reserveras de för föreningsaktiva. Lördag den 1/3 kl. 13.00-16.00 hålls seminarium för allmänheten. Kunniga experter och talare från […]

Läs mer

Norra Kärr – viktig information om gruvboomen.

      Ett kanadensiskt gruvbolag har fått göra en stor inmutning mellan  Ödeshög och Gränna och tillstånd att provbryta mineral för utvinning av så kallade sällsynta jordartsmetaller vid Norra Kärr. Brytningen skulle ske I ett stort  upp till 250 meter djupt dagbrott där dumpers skulle köra malmen på ramper upp till markytan. Den krossade malmen skulle sedan urlakas I stora […]

Läs mer

Så väljer du bort farliga ämnen i barns och ungdomars vardag

Många miljögifter är mest skadliga för barn och unga. Ylva Grudd som är naturskyddsföreningens kemikaliekoordinator, kommer till Linköping söndag den 9 februari kl 17-19 och lär oss mer om detta och om hur vi kan undvika eller minska gifterna. -Arrangemanget är kostnadsfritt och Naturskyddsföreningen bjuder på fika och mingel.  Anmäl dig senast den 6 februari till   […]

Läs mer