Valenkät från Vänsterpartiet augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF Inga svar eller kommentarer har inkommit från Vänsterpartiet.   Uppdatering 2018-09-03. Sent inkommit svar från Vänsterpartiet:   1. Vänsterpartiet i Östergötland arbetat på många sätt för att både minska regionens utsläpp och verka för ökad klimatanpassning. För oss är det viktigt att klimatperspektivet genomsyrar alla politiska beslut och därför ser vi mycket […]

Läs mer