Valenkät från Socialdemokraterna augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF Svar från Socialdemokraterna: Svar till Naturskyddsföreningen från Socialdemokraterna Det främsta ert parti gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018.  Svar: Regionens totala klimatpåverkan har minskat med 12% jämfört med 2013. (metod: Greenhouse Gas Protocol). En förklaring till denna utveckling är att mängden förnyelsebara bränslen har ökat från 71% till 87 % sedan […]

Läs mer