Valenkät från Moderaterna augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF Svar från Moderaterna:   Svar på frågor från Naturskyddsföreningen i Östergötland • Vad anser Ni vara det främsta som Ert parti har gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018? Vad vill Ni göra/utveckla under nästa mandatperiod? Moderaterna är i opposition, därav är det inte vår politik som har fått praktiskt genomförande […]

Läs mer