Valenkät från Miljöpartiet augusti 2018

Följebrev_SNF Valenkät 2018_SNF   Svar från miljöpartiet: Valenkät till Landstingsfullmäktige I Östergötland 2018 Vad anser Ni vara det främsta som Ert parti har gjort för miljö och klimat under mandatperioden 2014-2018? Miljöpartiet har under denna mandatperiod bidragit till en kraftigt förstärkt miljö- och klimatpolitik. Det har i budgeten funnits långtgående strategiska mål för såväl den […]

Läs mer