Skogen får inte ensidigt tuggas ner till pengar.

Läs nedan vår insända debattartikel till Corren, MVT och NT, som publicerats den 20 juni 2018

Rubriken ”Östergötlands gröna guld” för tankarna till regionens vackra, fina skogar och till miljöhänsyn. Men rubriken vilseleder då det är politiker som prisar sin skogsnäringsstrategi. Det är önskvärt att träprodukter förädlas så att de kan ersätta plastprodukter och betong, men tyvärr har man valt att utelämna andra aspekter än skogen som råvara för industrin. Skogen täcker 60 % av Östergötlands yta och det finns många intressen man måste ta hänsyn till. Man kan inte inskränka sig till stuprörsseende och behandla skogsindustrin som enda intresset för skogen, som hyser en rik biologisk mångfald med rätt att existera och som även ger oss livsviktiga ekosystemtjänster.

Man återkommer till att skogen ska leverera mer bioenergi att ersätta drivmedel genom att än mer ta hand om restprodukterna i skogsbruket. Skog är inte bara träd, utan en massa olika växter, svampar och djur i samverkan. Svamparna är avgörande för kretsloppet av näring i skogen. Kalhyggesbruk och monokultur av gran minskar kraftigt den biologiska mångfalden både ovan och under markytan.

Sverige uppnår inte miljömålet ”Levande skogar” och en stor brist i artikeln är att man inte nämner de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, som är ”odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.” Visst överskrider vi planetens gränser för koldioxidutsläpp, som i viss mån kan hejdas genom att byta från fossila bränslen till biobränslen från skog, men vi överskrider också gränserna för biologisk mångfald, som är än mer drabbad. Låt våra skogar nyttjas med klok politik där kunskap och kompetens balanserar alla intressen för vår östgötska natur.

Naturskyddsföreningen Östergötland
Göran Toss, ordf. och Rolf Ström

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.