Äganderätt med ansvar

Debattartikel införd i MVT 2017-09-25 som replik på Joakim Bromans artikel  ”Sluta beslagta skogarna”, MVT 2017-09-18

Foto: Rolf Ström

Hur skogen används och brukas berör oss alla. Mer än halva Sverige är täckt av skog, men det har aldrig funnits så lite av den biologiskt rika naturskogen som det gör idag. Joakim Broman, Liberala nyhetsbyrån, har helt fel i att skogsägares äganderätt skulle vara ifrågasatt. Men den som äger skog, husdjur eller bil får inte fara fram hur som helst, utan måste visa ansvar och följa lagar.

När skogsmaskiner började kalhugga skogar i hela världen, insåg man att oerhört många arter av djur och växter kommer att utrotas. Därför skrev världens länder under FN-konventionen om biologisk mångfald 1992. En strategisk plan för biologisk mångfald har antagits för 2011-2020 med målet att spara tillräckligt mycket natur, habitat, för att alla arter ska kunna leva vidare i livskraftiga bestånd.

Sveriges skogsvårdslag från 1992 anger att produktionsmål och miljömål ska vara jämställda. Men få arter kan överleva i rena gran- eller tallplanteringar efter slutavverkning. Sedan 1950-talet har mer än 50 % av Östergötlands skog förvandlats till monokultur av gran eller tall. Skogsindustrin kämpar med alla medel för att även resten ska slutavverkas. Bara 2 procent av länets produktiva skog har varaktigt skydd. Vi träffar många skogsägare som vill sköta sin skog på ett mer skonsamt sätt, men trycket från skogsindustrin är stort.

Att påstå att de internationella och svenska miljömålen innebär konfiskering är fel. Sanningen ligger i att man inte vill se någon begränsning av inflödet av råvara. Men det är svårt att göra affärer på en död planet. Att inventera skyddsvärd natur handlar i grunden om att värna biologisk mångfald. Våra ekosystem förser oss människor med en mängd olika ekosystemtjänster vi är beroende av, såsom livsmedel och dricksvatten osv. Vi behöver en ny skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden och där skogsindustrin inordnar sig i vår lagstiftning och internationella åtaganden.

Rolf Ström och Göran Toss
Naturskyddsföreningen i Östergötland: Äganderätt med ansvar

Länk till Debattartikel/Replik MVT:s ledarsida 2017-09-25:

Med äganderätt följer ansvar

Länk till Ledare ”Sluta beslagta skogarna” 2017-09-19:

Sluta beslagta skogarna

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.