Stipendium

Stipendium för examensarbete på kandidat- eller masternivå inom naturvårdsbiologi eller miljövetenskap vid Linköpings universitet

Naturskyddsföreningen Östergötland utlyser ett stipendium för att ersätta kostnader vid utförande av examensarbete inom natur- och miljövård vid Linköpings universitet.

Vem kan söka?
Kandidat- eller mastersstuderande som skriver examensarbete vid Linköpings universitets linjer för biologi respektive miljövetenskap, samt inom andra områden om ämnet bedöms som relevant.

Vad kan man få ersättning för?
Resor, boende och material som krävts för genomförande av examensarbetet.

Hur prioriteras ansökningar?
Examensarbeten prioriteras som, av stipendienämnden, bedöms kunna ge ny kunskap av värde för natur- eller miljövård och medför särskilda kostnader.

Hur fungerar stipendiet och när ska ansökan lämnas?
Ansökningsblankett lämnas via mail till Naturskyddsföreningen Östergötlands ordförande. Aktuell mailadress framgår av föreningens hemsida (i skrivande stund goran.toss@gmail.com). Ansökningar bedöms sedan av stipendienämnden. Förhandsbesked om ersättningsmöjlighet kan lämnas om ansökan inkommer innan arbetet påbörjats. Utbetalning av ersättning sker dock i efterhand mot inskickade kvittenser och ansökningsblankett.

Stipendiet kan även sökas i efterhand utan att ansökan lämnats innan arbetet påbörjats, i så fall givetvis utan garanti att ersättning kommer att utbetalas.

Oavsett om förhandsbesked lämnats eller ej ska ansökan och kvittenser/reseräkningar vara stipendienämnden tillhanda senast 1 månad efter att examensarbetet avslutats. Det datum då examensarbetet avslutas sätts enligt överenskommelse mellan stipendienämnden och stipendietagaren.

Var ska ansökan lämnas?
Ansökan skickas till föreningens ordförande som framgår av föreningens hemsida för närvarande:  goran.toss@gmail.com).

Hur mycket kan man få?
Utbetalning sker mot inskickade kvittenser/reseräkningar samt ansökningsblankett, sammanlagt upp till 5000 SEK per sökande.

Vad krävs av stipendietagaren?
Ingen motprestation krävs, men vi ser gärna att stipendietagare presenterar sina projekt och resultat vid ett av Naturskyddsföreningen Östergötland anordnat tillfälle.

Vid frågor, maila Naturskyddsföreningen i Östergötland ordförande eller Victor Eriksson, styrelseledamot.

==> Ansökningsblankett stipendium studier (pdf-fil)

För att läsa och fylla i Ladda ned kostnadsfria Acrobat Reader DC, den enda PDF-läsaren där du kan läsa, söka, skriva ut och interagera med nästan alla typer av PDF:er

==> Rekvirera blankett i word för ifyllnad, som sedan kan sändas elektroniskt, mejla strom.rolf(at)gmail.com